Dự án luật được trình bày tại Thượng viện Argentina Đề xuất đánh thuế tiền điện tử không khai báo được lưu trữ bên ngoài quốc gia

20:49 - 01/04/2022

Một dự án luật mới được trình bày tại Thượng viện Argentina đang tìm cách bắt đầu một quỹ để trả một phần khoản nợ mà quốc gia này có với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Dự án, đang được thúc đẩy bởi các thành viên của đảng cầm quyền, sẽ quy định rằng công dân Argentina phải trả thuế cho một số tài sản được nắm giữ bên ngoài đất nước, bao gồm cả tiền điện tử.

Dự án luật của Argentina đánh thuế tài sản nước ngoài

Một dự án luật mới được trình bày tại thượng viện Argentina đề xuất phương thức trả khoản nợ hơn 44 tỷ USD mà nước này có với Quỹ Tiền tệ Quốc tế ( IMF ). Luật có tên “Quỹ quốc gia xóa nợ với IMF”, thực hiện một hệ thống mà nếu được thông qua, sẽ đánh thuế một số yếu tố chính mà người Argentina sở hữu ở nước ngoài.

Theo dự án, tất cả các loại tài sản bên ngoài quốc gia sẽ bị đánh thuế, bao gồm bất kỳ số lượng tiền tệ fiat, tài sản, cổ phiếu, tín dụng và tiền điện tử nào, tạo thành đầu vào khẩn cấp đến từ những hàng hóa không được khai báo bên ngoài quốc gia này. Việc thanh toán các khoản thuế này sẽ phải bằng ngoại tệ (đô la Mỹ), được gửi trực tiếp vào tài khoản của cơ quan thuế Argentina (AFIP).

Phần trăm và Chiến lược

Công dân Argentina sẽ phải trả một tỷ lệ nhất định giá trị của các khoản tiền này tùy thuộc vào cách thức và khoảng thời gian mà họ khai báo tài sản và tiền điện tử của mình với cơ quan thuế. Điều thứ chín trong đề xuất luật tuyên bố: "Khoản đóng góp mà người nộp thuế phải trả được nêu trong Điều 6 sẽ là khoản đóng góp do việc áp dụng, trên tất cả các đối tượng tài sản của luật này, tỷ lệ là hai mươi phần trăm (20%)."

Tỷ lệ này áp dụng cho tất cả người nộp thuế kê khai các tài sản này một cách tự nguyện trong sáu tháng sau khi luật được thông qua. Sau khi khoảng thời gian này kết thúc, tỷ lệ áp dụng theo luật sẽ tăng lên 35% giá trị của hàng hóa, cổ phiếu và tiền điện tử được giữ bên ngoài quốc gia. Trong những trường hợp khác, tỷ lệ này có thể lên tới 50%.

Các hình phạt được đề xuất cho việc không tuân thủ các nhiệm vụ được tuyên bố trong luật bao gồm thời gian ngồi tù và tiền phạt. Để có đủ dữ liệu cho ứng dụng của nó, hình ảnh của một cộng tác viên, người chỉ ra những kẻ phạm tội có thể có bằng chứng, cũng được xác định trong dự án. Cộng tác viên nhận được một phần kinh phí do cơ quan thuế thu, có thể cao tới 30% tùy theo mức độ quan trọng của vụ việc được kiểm tra.

Newcoin tổng hợp